Ochrona danych osobowych

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) informujemy, iż wdrożyliśmy wszelkie niezbędne środki mające na celu zapewnić ochronę Państwa danych osobowych zgodną z wymogami nowych przepisów. Pełną informację dotyczącą zakresu, sposobów oraz celów przetwarzania danych osobowych w firmie RIMA Polska, a także Państwa praw w tym zakresie można znaleźć TUTAJ.

Wszystkie nasze serwisy oraz sklepy internetowe zostały dostosowane do aktualnych przepisów. Zamieszczone na nich Regulaminy oraz Polityki Prywatności zostały zaktualizowane w oparciu o nowe wymogi.

 

 

 

Aktualności i Nowości

Młot SlideSledge – nowość